Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 25.11.2019

Rekisterinpitäjä:

Lemtapes Oy Tikinmaantie 66, 37630 Valkeakoski
03 543 3888

Yhteyshenkilö:

Toimitusjohtaja: Samuli Strömberg samuli.stromberg@lemtapes.fi 040 740 9588

Potentiaaliset asiakkaat

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus ja tietojen käytön peruste

Rekisteri on olemassa asiakassuhteiden luomiseen, viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tiedot

Asiakkaan tiedot: Yrityksen tiedot, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Rekisteritietojen lähde

Rekisterissä olevat tiedot on saatu tai kerätty asiakassuhteen perusteella, asiakkaalta itseltään, julkisista lähteistä, messuilta tai yhteydenottojen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja muille tahoille. Tiedot sijaitsevat Lemtapes Oy:n asiakastietojärjestelmässä, sähköposteissa sekä mahdolliset saadut käyntikortit työpisteillä. Tietoja luovutetaan ja siirretään tarvittaessa Lemtapes Oy:n myyntiedustajille, joista osa saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, käytettäväksi edellä määritetyllä tavalla.

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään, kunnes markkinointi kielletään kirjallisesti tai henkilön rekisteröinnin perusteet (kuten potentiaalinen asiakkuus) poistuvat.

Rekisterin suojaus

Sähköpostit ja asiakastietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella sekä salasanalla. Rekisteriin pääsevät käsiksi vain Lemtapes Oy:n toimihenkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen poistamiseen ja markkinoinnin kieltäminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisterissä oleviin tietoihin sekä oikeus tulla unohdetuksi. Pyyntö on lähetettävä kirjallisena toimitusjohtajalle.

Tietojen oikaisuoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä tai tarpeettomana. Rekisteröidyn on oltava yhteydessä toimitusjohtajaan tiedon korjaamiseksi.

Verkkosivujen käyttö ja evästeet:

Lemtapes Oy:n verkkosivuilla käytetään Google Analyticsia kävijätilastojen seuraamiseen, eli Google asettaa evästeen, joka kerää verkkosivujen käyttötietoja yksilöimättä yksittäisiä kävijöitä. Lemtapes Oy ei voi kerätyn tiedon perusteella päätellä kävijän henkilöllisyyttä. Muita evästeitä ei ole käytössä.

Jos kävijä täyttää sivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen, lomake välittää tiedot Lemtapes Oy:lle sähköpostitse. Näitä tietoja käytetään yhteydenottoon.

Asiakasrekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteri on olemassa asiakassuhteiden hoitamiseen, seurantaan ja viestintään. Rekisterin tiedot

  • Asiakkaan yhteystiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelin, osoite.
  • Yrityksen tiedot
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot – Asiakkaan kanssa käyty viestintä, asiakaspalaute, yhteydenotot

Rekisteritietojen lähde

Rekisterissä olevat tiedot on saatu asiakassuhteen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ja siirretään tarvittaessa Lemtapes Oy:n myyntiedustajille, joista osa saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, käytettäväksi edellä määritetyllä tavalla.

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään, kunnes henkilön rekisteröinnin perusteet (kuten asiakkuus) poistuvat. Rekisteröity voidaan poistaa rekisteristä myös passiivisuuden perusteella.

Rekisterin suojaus

Tiedot sijaitsevat sekä Lemtapes Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä, että asiakastietojärjestelmässä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin pääsevät käsiksi vain Lemtapes Oy:n toimihenkilöt, joilla on henkilökohtaiset tunnukset järjestelmiin.

Tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen poistamiseen ja markkinoinnin kieltäminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisterissä oleviin tietoihin sekä oikeus tulla unohdetuksi. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisena toimitusjohtajalle.

Tietojen oikaisuoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä. Tällöin rekisteröidyn on oltava yhteydessä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Toimittajarekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteri on olemassa ostojen hoitamiseen, seurantaan ja viestintään. Rekisterin tiedot

  • Toimittajan tiedot: Yrityksen tiedot, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. – Tehdyt toimitukset, maksutiedot
  • Toimittajan kanssa käyty viestintä, toimittajien arviointitiedot

Rekisteritietojen lähde

Rekisterissä olevat tiedot on saatu toimitussuhteen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään, kunnes henkilön rekisteröinnin perusteet poistuvat. Rekisteröity voidaan poistaa rekisteristä myös passiivisuuden perusteella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri toiminnanohjausjärjestelmässä sekä viestintä sähköposteissa on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Laatujärjestelmään liitettyyn toimittajarekisteriin on pääsy toimihenkilöillä omilta tietokoneiltaan (suojattu salasanalla).

Tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen poistamiseen ja markkinoinnin kieltäminen

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus hänestä rekisterissä oleviin tietoihin. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisena toimitusjohtajalle. Rekisteröidyllä on myös oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin hänen on oltava yhteydessä toimitusjohtajaan.

Tietojen oikaisuoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä. Tällöin rekisteröidyn on oltava yhteydessä Lemtapes Oy:n henkilöstöön tiedon korjaamiseksi.

Henkilökuntarekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteri on olemassa työsuhteeseen liittyvään seurantaan ja viestintään.

Rekisterin tiedot

  • Työntekijän henkilötiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelin, osoite, henkilötunnus – Työntekijän tilinumero, palkkatiedot ja edelliset työsuhteet
  • Työsopimukset ja niiden liitteet
  • Työsuhteeseen liittyviä terveystietoja

Rekisteritietojen lähde

Rekisterissä olevat tiedot on saatu työsuhteen perusteella työntekijän suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään, kunnes henkilön työsuhde päättyy.

Rekisterin suojaus

Sähköinen rekisteri henkilötiedoista on saatavilla levyasemalla, johon toimihenkilöillä on pääsy omilta tietokoneiltaan (suojattu salasanoin). Työsopimukset ja terveystiedot ovat paperisina toimitusjohtajan hallussa. Tili- ja palkkatiedot ovat myös tilitoimistolla. Tilitoimiston kanssa on tehty sopimus tietojen suojauksesta.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisterissä oleviin tietoihin.

Työnhakijarekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteri on olemassa mahdollista myöhempää rekrytointitarvetta varten.

Rekisterin tiedot

Henkilön työtä hakiessaan antamat kirjalliset tiedot.

Rekisteritietojen lähde

Hakija on antanut tiedot työtä hakiessaan.

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin niiden arvellaan olevan mahdollisesti tarpeellisia tulevissa rekrytoinneissa.

Rekisterin suojaus

Työhakemukset ovat sähköisinä esimiesten sähköposteissa sekä paperisina toimitusjohtajalla.

Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisterissä oleviin tietoihin sekä oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin tulee olla yhteydessä toimitusjohtajaan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä missään edellä mainituista rekistereistä.